วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระเอกหมอลำหนุ่มผู้เสียสละ โลม บูรพา

                โลม บูรพา ศิลปินผู้ที่ผกผันชีวิตตนเองอย่างสุดขั้วจากบทบาทหน้าที่ ในรั้วเสมา สู่การเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่ง หมอลำ ลำซิ่ง ลำเรื่องต่อกลอน จากการค้นคว้าด้วยตัวเอง จนกลายมาเป็นนักประพันธ์เพลง กลอนลำ อีกผู้หนึ่งที่มีความสามารถในวงการหมอลำภาคอีสาน ซึ่งได้รับการยอมรับระดับหนึ่งจากบรรดาบุคคลในวงการนักร้องลูกทุ่งหมอลำ เป็นผู้แต่งกลอนลำให้กับศิลปินหลายๆคน และมีลูกศิษย์อยู่มากมายที่ได้มาขอเรียนการร้องลำ ซึ่งอาจารย์โลม บูรพา ก็ได้ให้การอนุเคราะแก่บรรดาศิษย์โดยไม่คิดค่ายกครูหรือค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าอาจารย์โลมหรือครูโลม บูรพา เป็นผู้ที่ผลิตและถ่ายทอดสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นทางภาคอีสานแก่เยาวชนอย่างเสียสละทำให้มีนักร้องรุ่นใหม่ได้มีโอกาศศึกษาศิลปะการร้องลำเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป